Luftvärmepumpar
 

Våra installationstjänster

Luftvärmepumpen monterad. Skolade och av Tukes godkända montörer installerar luftvärmepumpen enligt era önskemål. Inner- och ytterenhetens plats ser vi tillsammans med kunden enligt önskemål och med installatörens erfarenhet var det passar bäst för montering. Innerenheten bör installeras på sådan plats, så att den slipper och blåsa värme eller kyla så stora ytor som möjligt utan hinder.

Grundinstallation innehåller (Pris 490€):

 • Inner- och ytterenhet monterad
 • Genomföring genom lätta ytterväggar(trä, gips osv.)
 • Installation av kylmedelsrör och kanaler mellan enheterna(max 4 meter, vita kanaler)
 • Kondensvattenslang installerad från innerenheten ut genom samma genomföring
 • Vaccumpumpning av rören
 • Elmatning från jordat uttag eller säkerhetsbrytare
 • Funktionstest av system
 • Användarskolning

Eventuella tilläggsarbeten och tillbehör:

 • Rör, elkablar och kanaler över 4 meter. 33€/m
 • Markställning, terasställning eller sockelställning
 • Bortstyrning av kondensvatten från ytterenheten (uppsamlingskärl)
 • Säkerhetsbrytare och dess montering och elmatning till den. 50€
 • Genomföring i tegel-, siporex-, stock-, eller lecablockväggar
 • Diamantborrning (t.ex. betongvägg). 90€/h
 • Skyddstak för ytterenheten
 • Resekostnader över 50km. 0,87€/km


Fråga offert på en luftvärmepump