Fastighetsservice

Gårdskarlssysslor   Fastighetsskötsel

Vi anpassar innehållet i vår fastighetsskötsel efter dina eller bolagets behov. Vi utför tillsyn och skötsel av fastighetens utrymmen, underhållsarbeten, lampbyten, funktionskontroll av värmeanläggning, belysning och lås m.m.

Gräsklippning och snöskottning kan även ingå i gårdskarlssysslorna. Maskinell ogräsbekämpning av gårdsplaner och gångar kan beställas.

Asfaltsopning

Asfaltsopning utförs med Buscher Citycat 5000. Med denna utför vi en dammfri uppsugning av löv och skräp samt vårstädning av halksand med fuktning för dammbindning.

Asfaltsopningen görs på gator, trottoarer och gårdsplaner.

Dessutom kan specialbeställning av sopning i större hallar utföras.

Gräsklippning

Grästrimning utförs för att få bort långt gräs där det är svårt att komma åt med maskiner.

Vår och höststädning utförs för hand med räfsor och med uppsamlare.

Maskinell ogräsbekämpning av gårdsplaner och gångar kan beställas.

Snöröjning

Vi utför snöröjning i huvudsak i centrum av Nykarleby. Våra maskiner är av olika storlek för att passa på olika områden.

Ska du på resa så kan vi sköta om trappor och gårdsplan under tiden.

Även mindre snöröjningsarbeten från tak kan utföras. Borttransportering av snö kan även beställas.

Sandning

Det är viktigt att du som fastighetsägare sandar din trottoar och gårdsplan vid halka. Vi kan utföra halkbekämpningen maskinellt åt er med sand eller halkkross. 

Häckklippning Avverkning av träd

Vi utför häckklippning med yrkesmaskiner för att erhålla ett bra resultat. Vi kan också hjälpa dig med avverkning av gårdsträd. På trånga ställen utförs arbetet från skylift.

Bortstädning av kvistar gör vi gärna vid överenskommelse.

Gräsmattsanläggningar Planteringar

Vi utför gräsmattsanläggning på nya områden eller reparationer av skadade gräsmattor.

Plantering och skötsel av buskar och träd kan ni beställa av oss. .

Övervakningstjänst

Vi är godkända skötare av automatiska brandalarmsanläggningar och sprinkleranläggningar. 

Små reparationer

Vi kan hjälpa dig med små reparationer både inom- och utomhus.

Vi kan göra din lägenhet boendevänlig genom byte av trösklar, hjälphandtag i wc, montering av tittöga och säkerhetskedja m.m. Vi kan även hjälpa dig med lysrörs-, lamp- och säkringsbyten.

Behöver du hjälp med mindre reparationer, kontakta oss så hittar vi tillsammans en lösning på problemet.